تبلیغات
✪ELECTROCOOL✪ - تورنت: لیست tracker فعال - مارس 2017

تورنت: لیست tracker فعال - مارس 2017

نویسنده: TNZ 19 اسفند 95 ساعت 11:02 نظرات

با اضافه کردن این ترکرها سرعت دانلود تورنت رو چند برابر بیشتر کنید!

دانلود لیست به صورت فایل text و یا کپی پیست کردن لیست زیر:

udp://tracker.leechers-paradise.org:6969
udp://tracker.coppersurfer.tk:6969
udp://public.popcorn-tracker.org:6969
udp://public.popcorn-tracker.org:6969/announce
udp://tracker.coppersurfer.tk:6969/announce
udp://tracker.opentrackr.org:1337/announce
udp://tracker.leechers-paradise.org:6969/announce
udp://9.rarbg.com:2800/announce
udp://tracker.piratepublic.com:1337/announce
udp://tracker.tiny-vps.com:6969/announce
http://tracker.tiny-vps.com:6969/announce
udp://tracker.filetracker.pl:8089/announce
http://tracker.filetracker.pl:8089/announce
http://tracker.calculate.ru:6969/announce
udp://tracker.grepler.com:6969/announce
http://tracker.grepler.com:6969/announce
http://87.248.186.252:8080/announce
udp://182.176.139.129:6969/announce
udp://open.stealth.si:80/announce
udp://208.67.16.113:8000/announce
udp://tracker.opentrackr.org:1337/announce
http://tracker.tiny-vps.com:6969/announce
http://tracker.filetracker.pl:8089/announce
http://tracker.calculate.ru:6969/announce
http://tracker.grepler.com:6969/announce
http://74.82.52.209:6969/announce
udp://94.23.183.33:6969/announce
udp://74.82.52.209:6969/announce
udp://151.80.120.114:2710/announce
udp://168.235.67.63:6969/announce
http://210.244.71.25:6969/announce
http://210.244.71.26:6969/announce
udp://5.79.83.193:6969/announce
udp://46.4.109.148:6969/announce
http://91.217.91.21:3218/announce
http://46.4.109.148:6969/announce
http://87.248.186.252:8080/announce
udp://182.176.139.129:6969/announce
udp://208.67.16.113:8000/announce
udp://tracker.coppersurfer.tk:6969/announce
udp://tracker.leechers-paradise.org:6969/announce
udp://9.rarbg.com:2800/announce
udp://tracker.piratepublic.com:1337/announce
udp://tracker.tiny-vps.com:6969/announce
udp://tracker.filetracker.pl:8089/announce
udp://tracker.grepler.com:6969/announce
udp://182.176.139.129:6969/announce
udp://open.stealth.si:80/announce
udp://208.67.16.113:8000/announce
udp://tracker.coppersurfer.tk:6969/announce
udp://tracker.opentrackr.org:1337/announce
udp://tracker.leechers-paradise.org:6969/announce
udp://9.rarbg.com:2800/announce
udp://tracker.piratepublic.com:1337/announce
http://74.82.52.209:6969/announce
udp://94.23.183.33:6969/announce
udp://74.82.52.209:6969/announce
udp://151.80.120.114:2710/announce
udp://168.235.67.63:6969/announce
http://210.244.71.25:6969/announce
http://atrack.pow7.com/announce
udp://tracker.coppersurfer.tk:6969/announce
udp://tracker.opentrackr.org:1337/announce
udp://tracker.leechers-paradise.org:6969/announce
udp://tracker.tiny-vps.com:6969/announce
http://tracker.tiny-vps.com:6969/announce
udp://tracker.filetracker.pl:8089/announce
http://tracker.filetracker.pl:8089/announce
udp://tracker.grepler.com:6969/announce
http://tracker.grepler.com:6969/announce
udp://open.stealth.si:80/announce
udp://208.67.16.113:8000/announce
udp://tracker.zer0day.to:1337/announce
udp://tracker.opentrackr.org:1337/announce
udp://9.rarbg.com:2800/announce
udp://tracker1.wasabii.com.tw:6969/announce
udp://tracker2.wasabii.com.tw:6969/announce
udp://ipv4.tracker.harry.lu:80/announce
http://tracker1.wasabii.com.tw:6969/announce
http://mgtracker.org:6969/announce
http://tracker.sktorrent.net:6969/announce
http://tracker.mg64.net:6881/announce
http://ipv4.tracker.harry.lu:80/announce
udp://tracker.vanitycore.co:6969/announce
udp://zephir.monocul.us:6969/announce
udp://tracker.files.fm:6969/announce
udp://tracker.cuntflaps.me:6969/announce
udp://retracker.lanta-net.ru:2710/announce
http://fxtt.ru:80/announce
udp://z.crazyhd.com:2710/announce
udp://tracker2.christianbro.pw:6969/announce
http://share.camoe.cn:8080/announce
http://retracker.mgts.by:80/announce
udp://tracker.coppersurfer.tk:6969/announce
udp://tracker.coppersurfer.tk:6969/announce
udp://tracker.leechers-paradise.org:6969/announce
udp://9.rarbg.com:2730/announce
udp://tracker.leechers-paradise.org:6969/announce
udp://tracker.leechers-paradise.org:6969/announce
udp://tracker.leechers-paradise.org:6969/announce
udp://tracker.coppersurfer.tk:6969/announce
udp://tracker.opentrackr.org:1337/announce
udp://tracker.leechers-paradise.org:6969/announce
http://87.248.186.252:8080/announce
udp://tracker.zer0day.to:1337/announce
http://tracker1.wasabii.com.tw:6969/announce
http://mgtracker.org:6969/announce
http://tracker.mg64.net:6881/announce
udp://tracker.vanitycore.co:6969/announce
udp://tracker.opentrackr.org:1337/announce
udp://9.rarbg.com:2730/announce
http://tracker.dler.org:6969/announce
http://torrentsmd.com:8080/announce